קוטר העדשה משפיע על מנח העדשה על הסקלרה ועל חלוקת המגע של העדשה על גבי הסקלירה. עדשות קטנות יותר לעיתים יותר קשות להתאמה בגלל לחץ מכני גדול על הגובלת. זה מודגם באיור ג' עם עדשה בקוטר 13.6 מ"מ.באיור ב' מודגמת עדשה בקוטר 15.0 מ"מ, ובאיור א' עדשה בקוטר 18.2 מ"מ. דר' ניר אדינסט

קוטר העדשה משפיע על מנח העדשה על הסקלרה ועל חלוקת המגע של העדשה על גבי הסקלירה. עדשות קטנות יותר לעיתים יותר קשות להתאמה בגלל לחץ מכני גדול על הגובלת. זה מודגם באיור ג' עם עדשה בקוטר 13.6 מ"מ.באיור ב' מודגמת עדשה בקוטר 15.0 מ"מ, ובאיור א' עדשה בקוטר 18.2 מ"מ. דר' ניר אדינסט

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר לפרסם תגובה.