[vc_row][vc_column][vc_column_text]

מחיר של עדשות מגע לקרטוקונוס דר' ניר ארדינסט

מחיר של עדשות מגע לקרטוקונוס נקבע עפ"י מחירון החברות ויכולותיו של איש המקצוע בתחום. טווח המחירים של עדשות מגע לקרטוקונוס  הינו נרחב ביותר ונקבע בעיקר בהתאם לסוג העדשה לקרטוקונוס. יש לציין  סוג העדשה אינו קובע לבדו את המחיר של מחיר העדשות מגע לקרטוקונוס. המחיר של עדשות מגע לקרטוקונוס משתנה בין חברה לחברה באותו סוג של עדשות. למשל, סוג מסוים של עדשות מגע לקרטוקונוס הינו עדשות מגע מיני סקלרליות אך טווח המחירים של עדשות מיני סקלרליות רחב ביותר. ניתן לסכם את ההקדמה במילים פשוטות, כאשר שואלים לגבי מחיר או עלות של עדשות מגע לקרטוקונוס חשוב לשאול איזה סוג של עדשת מגע לקרטוקונוס מדובר ומאיזה חברה מסחרית (או בית ייצור עצמי) העדשה שייכת.

השאלות לאחר הבדיקה במרכז לקרטוקונוס מגוונות וכוללות שאלות כמו מהו המחיר של עדשות מגע סקלרליות, מחיר של עדשות מגע לקרטוקונוס ומחיר עדשות קרטוקונוס. כמו כן שאלות על  עלות עדשות מגע סקלרליות, עלות עדשות קרטוקונוס, מחיר עדשות מגע היברידיות ועלות עדשות מגע היברידיות ניתן לסכם לפי הנקודות הבאות:

עלות ומחיר של עדשות מגע רכות לקרטוקונוס

עלות עדשות מגע לקרטוקונוס מתוארת לפי סוג העדשות מגע או קטגוריות העדשות מגע. לעיתים לפציינט יש קשת טיפול מצומצמת בסוג העדשה בגלל מצב הקרטוקונוס ויש צורך להתאים לו רק סוג אחד. מצב זה מתרחש בדרגות מתקדמות או חמורות של קרטוקונוס.

עלות עדשות מגע רכות טוריות לקרטוקונוס

עלות העדשות מגע לקרטוקונוס הנמוכה ביותר הן עדשות מגע רכות טוריות (צילנדר) שמתאימים לשלבים מוקדמים של קרטוקונוס או קרטוקונוס קל.

 • עלות עדשות מגע רכות טוריות קבועות

עדשות רכות טוריות קבועות לקרטוקונוס עלות 1600 ₪ עפ"י מחירון חברת העדשות.

 • עלות עדשות מגע רכות טוריות תלת חודשיות

עדשות רכות טוריות תלת חודשיות (החלפה כל 3 חודשים) עולות 2100 ל 4 זוגות (לשנה שלמה) על פי מחירון חברת העדשות.

עלות עדשות קשות לקרטוקונוס

עדשות מגע קשות לקרטוקונוס יכולות להתאים למגוון סוגי קרטוקונוס ועיוותי קרנית שאינם חמורים. קשת המקרים שרוב העדשות המגע לקרטוקונוס מכסים הינים מקרים קלים של קרטוקונוס עד מקרים בינונים ומעלה של קרטוקונוס. הפציינט יכול ליהנות שנים רבות מהעדשות מגע לקרטוקונוס בתנאי שהקרטוקונוס יציב ואינו מחמיר.

 • עדשות מגע קשות רגילות לקרטוקונוס

עדשות מגע קשות לקרטוקונוס הינם זולות יחסית וניתן להתאים עדשות מגע קשות רגילות בעלות של 2200 ₪ לזוג עדשות קשות רגילות לקרטוקונוס לפי מחירון חברה.

 • עדשות קשות מיוחדות לקרטוקונוס

עדשות מגע קשות מיוחדות לקרטוקונוס מגוונות במחיר בהתאם לחברה שמייצרת אותם. העלות של עדשות קשות מיוחדות לקרטוקונוס נעה החל מ 2000 ₪ לזוג עדשות עד 4000 ₪ לזוג עדשות בהתאם למחירון החברות.

מחיר ועלות עדשות מגע סקלרליות

עדשות מגע סקלרליות כוללות את תתי סוגים של עדשות מגע סקלרליות שניתן לסווג אותם לפי קוטרן. כאמור, סוגי העדשות הסקלרליות נקבעים עפ"י קוטרן וכוללים את העדשות הבאות (מקוטר הקטן לקוטר הגדול). עדשות מגע קרניו-סקלרליות, סמי- סקלרליות, מיני-סקלרליות וסקלרליות מלאות. עדשות מגע מיני סקלרליות נחשבות לפופולריות ביותר וישנה עלייה רבה בהתאמות עדשות מגע מיני סקלרליות בשנים האחרונות. התאמות של עדשות מגע מיני סקלרליות במקום הראשון ועדשות מגע סקלרליות מלאות (קוטר מלא) הינם במקום השני במספר ההתאמות במרכז לקרטוקונוס מתוך כל העדשות הסקלרליות.
המחיר והעלות של עדשות מגע מיני סקלרליות מגוון ביותר ותלוי למעשה בחברה עצמם ומחיר מחירון שנקוב. ישנם הבדלים גדולים במחיר עדשות מגע מיני סקלרליות למשל, עדשת מגע מיני סקלרליות של קומפורט 15 (עדשה סקלרלית מבית number 7) או עדשת מגע סקרלית Jupiter 15 זולות יחסית ועולות 6900 ₪ ו 7500 ₪ בהתאמה לזוג עדשות במחירון חברת העדשות. עדשות מגע מיני סקלרליות מסוג מיני סקלרה של טופלנס עולות 6000 ש"ח לזוג עדשות וישנם עדשות מגע סקלרליות שעולות סביב מחיר של 8000 לזוג עדשות סקלרליות. ניתן למצוא עדשות מגע מיני סקלרליות עם קטרים מובנים גדולים במעט שעולות סביב מחיר של 8000 לזוג עדשות סקלרליות. במרכז לקרטוקונוס נמצאים גם עדשות סקלרליות יקרות ואיכותיות יותר כאשר מבצעים שינויים קאסטום (תכנון אישי) כמו למשל עדשות סקלרליות מסוג בוסטון סייט ועוד. ניתן לסכם ולהגיד שטווח המחירים של עדשות מגע סקלרליות נע בין 6000 ש"ח ל8000 ש"ח.

מחיר עדשות מגע רכות לקרטוקונוס

עדשות מגע רכות לקרטוקונוס הן למעשה עדשות מגע רכות קבועות. התאמה של עדשות מגע רכות לקרטוקונוס אינה מורכבת יחסית לעדשות מגע קשות לקרטוקונוס וסלחניות יותר לטעויות של איש המקצוע. יחד עם זאת גם התאמה של עדשות מגע רכות לקרטוקונוס דורשת ידע וניסיון התאמה.

עדשות מגע רכות קבועות מחליפים כל  12 חודשים ובמקרים מסוימים קצת פחות משנה וחצי (15 חודשים). מספר דוגמאות לעדשות מגע רכות קבועות לקרטוקונוס הן Reflex Kera, Soft K, Soft K toric, Soft K SH. עלות עדשות מגע רכות לקרטוקונוס לפי מחירון חברת סופלקס הינה 3100 ₪ לזוג עדשות. בהנחה ומחליפים עדשות מגע רכות לקרטוקונוס כל 12 חודשים או 15 חודשים מסתכמת עלות גבוהה מאוד. עלות של 3100 לשנה לזוג עדשות מגע רכות לקרטוקונוס מסתכמת בסכום לא מבוטל במהלך 3 שנים וזאת לא כולל את עלות האחזקה הכוללת תמיסות לעדשות של ניקוי וחיטוי ותכשירים נלווים כגון סבון לעדשות מגע רכות וכדורי מסירי חלבונים.

עלות ומחיר של עדשות מגע היברדיות לקרטוקונוס

עדשות מגע היברדיות שהן למעשה רכה בהיקף ועדשת מגע קשה במרכז נעשו פופולריות מאוד לקרטוקונוס . ההחלפה של עדשת מגע היברידית לקרטוקונוס או לקרנית מעוותת מצבעים כל 6 חודשים. עדשות מגע היברדיות שקיימות הן Synergeyes Clearkone, Synergeyes UltraHealth, Synergeyes KC. עלות העדשות מגע ההיבדיות לקרטקונוס הינה יחסית גבוהה והמחיר הכללי שלהם לתקופת זמן גובהה ביחס לשאר העדשות. המרכז לקרטוקונוס דר' ניר ארדינסט מכיר בעלות הגבוההה של העדשות המגע ההברדיות ומתאים את העדשות במקרים מסוימים ובהתאם למצב הקרנית ולובן העין. עלות עדשות מגע היברדיות לקרטוקונוס הינה  3500  ₪ לחצי שנה או 5500 ₪ לשנה לפי מחירון חברת סופלקס.

עלות ומחיר של עדשות מגע פיגיבק (עדשת מגע קשה על עדשה רכה)

המחיר של עדשות מגע פיגיבק נקבעות לפי צירוף של העדשה הרכבה והעדשה הקשה. עלות העדשה הרכה יכולה להיות נמוכה במקרה של עדשה רכה קבועה או יקרה במקרה של עדשה רכה חד יומית. לרוב משתמשי הפיגיבק משתמשים בעדשות מגע חודשיות בהם העלות בין 80 ₪ ל 140 ₪ לאריזה של 6 עדשות מגע רכות חודשיות. עדשה קשה מעלייה יכולה להגיע לעלות של 800 ₪ עד 1200 ₪ לזוג עדשות קשות רגילות לקרטוקונוס.

מחירון של חברות העדשות מגע לקרטוקונוס ניתן למצוא בהמרכז לקרטוקונוס-התאמת עדשות מגע לקרטוקונוס
מודיעין●מבשרת ציון●ירושלים ●ראשל“צ www.ktc.co.il l info@ktc.co.i l 08-9700163●

המידע באתר אינו אמור להחליף ביקור או ייעוץ אצל איש המקצוע או הרופא, ייעוץ רופאי כרוך בביקור פורמלי והליך בדיקה אצל איש המקצוע . המידע נועד לשפר את ההבנה והידע בתחום קוצר ראייה. הטיפולים וההליכים המתוארים באתר אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי או להליך רפואי וכל מטרתם לספק מידע, תיאור והסברים אודות טיפולים והליכים מקובלים בתחום הקרטוקונוס. האתר מוגן בזכויות יוצרים, אין להעתיק ו/או לצטט ו/או להקריא ו/או לסרוק מהאתר בכל צורה שהיא לרבות צילום מכל סוג ו/או סריקה דיגיטלית ו/או הקרנה ואמצעים אלקטרוניים שונים ללא אישור מד"ר ניר ארדינסט. ניתן לצטט פיסקה עם מתן קרדיט מלא לד"ר ניר ארדינסט המרכז לקרטוקונוס. הפרה של הנ"ל תגרור נקיטת צעדים משפטיים על הפרת הזכויות. האתר מוגן בזכויות יוצרים – כל הזכיות שמורות©

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="לגלול ימינה ושמאלה עלמנת לצפות בטבלה מחירים" font_container="tag:h2|text_align:center" use_theme_fonts="yes" el_id="dontshow" el_class="dontshow"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

שם וסוג העדשה מחיר לעדשה מחיר לזוג הערות
רכות לקרטוקונוס 800 ₪ 1600 ₪
רכות טוריות תלת חודשיות לקרטוקונוס 1050 ₪ 2100 ש"ח 4 זוגות
עדשות מגע קשות לקרטוקונוס 900 ש"ח עד 1100₪ 1800 ש"ח עד 2200 ש"ח
עדשות מגע קשות מיוחדות לקרטוקונוס 1000 ₪ 2000 ₪ ייצור עצמי
עדשות מגע קשות מיוחדות לקרטוקונוס 2000 ₪ 4000 ₪ גיאומטריה משתנה
עדשות פיגיבק 400 עד 600 ₪ 800 ₪ עד 1200 ₪
עדשות היברדיות לקרטוקונוס 1750 ₪ 3500 ש"ח 2 זוגות ב5000 ש"ח
עדשות מגע סקלרליות 3000 ₪ עד 4000 ₪ 6000 ₪ עד 8000 ₪

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="ליעוץ עם ד"ר ניר ארדינסט מלאו פרטים" font_container="tag:h2|text_align:center" use_theme_fonts="yes"]

  [/vc_column][/vc_row]

  4.9/5 - (184 votes)

  2 תגובות to “מחיר של עדשות מגע לקרטוקונוס”

  השאר תגובה

  אתה חייב להיות מחובר לפרסם תגובה.

   לתאום פגישה

    כל הזכיות שמורות למרכז לקרטקונוס 2010© | עיצוב ובניית אתרים Atar2b

    דילוג לתוכן