עדשות פיגיבק לקרטוקונוס דר' ניר ארדינסט

הגדרת עדשות פגיבק

עדשות פיגיבק לקרטוקונוס דר' ניר ארדינסט

עדשות פיגיבק לקרטוקונוס דר' ניר ארדינסט

עדשות מגע פיגיבק כוללות הרכבת מערך של שתי עדשות בעין אחת.
עדשת מגע קשה הרוכבת על גבי עדשת מגע רכה הנושאת. במילים אחרות עדשת מגע רכה מהווה את החבישה (נקראת עדשת מגע נושאת) או עדשת האם (העדשה הגדולה ועדשת הבסיס) ועדשת מגע הקשה (נראת עדשת מגע רוכבת) מונחת על עדשת המגע הרכה ולא על הקרנית. הטכניקה היא ותיקה והרציונל להינות מהנוחות של העדשה הרכבה תוך איכות הראייה של העדשה הקשה.

למה מתאימים עדשות מגע פיגיבק?

לרוב האופטומטריסט או הרופא העיניים יתאים עדשות מגע פיגיבק כאשר ישנה אי סבילות וחוסר נוחות בהרכבת עדשות מגע קשות. מכאן ההתאמה של פיגיבק הינה לשפר נוחות של עדשות מגע קשות לקרטוקונוס. עדשת מגע פיגיבק אינה יכולה לשפר התאמה של עדשות מגע קשות קיימות כיוון שנתוני בסיס הקימור שונים. במקרים בהם עדשות מגע קשות גורמות לנזקי מכאניים בקרנית (ארוזיות או צביעה בשעה 3 ושעה 9) יש להתאים עדשת פיגיבק.

למי עדשות מגע פיגיבק מתאימות?

האינדיקציות להתאמת עדשות מגע פיגיבק הן קרניות שאינן סדירות (קרנית מעוותת) שבו עדשות קשות אינן מספקות פתרון הולם. האפשריות להרכבת עדשות מגע פיגיבק הן אקטזיות ראשניות ומשניות, קרטוקונוס, פאלוסיד PMCD, לאחר השתלת קרנית ולאחר ניתוחי תשבורות לרבות לאסיק.

בסיס עדשות פיגיבק

עדשת מגע רכה בעלת כוח מינוס או פלוס נמוך תותאם ראשונה במערכת פיגיבק. עדשת סיליקון הידרוג'ל הינה בעלת עדיפות כיוון שזאת מערכת כפולה וישנה עיכוב במעבר החמצן.

לאחר התאמה רצויה והולמת של העדשות מגע הרכות יש לבצע keratometry או טופוגרפיה קרנית על פני העדשה הרכה כדי לבחור את בסיס הקימור של עדשת מגע הקשה.

ההשוואה של עדשות מגע קשות לקרטוקונס

עדשות מגע קשות לקרטוקונוס מספקים ראייה מצויינת ומעבר להתאמת פיגיבק תהיה מוצלחת אם תקיים מספר תנאים. בראש ובראשונה אם קיימים נזקי קרנית מכאנים שהעדשה הקשה גרמה עדשת פיגיבק לא תרגום להם. דבר שני שנוחות ההרכבה תהיה טובה יותר ובעת הסרת עדשות פגיבק לא יהיה טשטוש במעבר להרכבת משקפיים. דבר שלישי שחדות הראייה תהיה לפחות שוות ערך להרכבת הקשות וזמן ההרכבה יהיה לפחות זהה להרכבת העדשות העדשות הקשות.

עקרונות בחירת עדשת מגע קשה למערכת פיגיבק

קימור הבסיס של עדשת המגע הקשה נבחר בערך הקריאה השטוחה או 0.1 יותר קמור (תלוי בעדשה הנושאת) מהממוצע. את הקריאות מבצעים על העדשה הרכה או בעזרת טופוגרפיה

קוטר עדשת מגע הקשה נע בין 9 מ"מ עד 9.5 מ"מ

יש לבדוק העדר בועות ותנועה הולמת

בדיקה אובר רפרקציה כאשר הכוח האופטי תמיד מתייחס לעדשה הקשה

יש צורך בעדשות פיגיבק (גם קשה וגם רכה) חומרי גלם עם מעבר חמצן מירבי

 

עקרון בראנט בעדשות מגע פיגיבק

אפשר לשנות את ההתאמה הסופית ולחדד את ההתאמה של העדשת מגע הקשה במערכת פיגיבק בשינוי כוח הרכות. העקרון עובד בעזרת שינוי כוחו של עדשות המגע הרכות לפי הכללים הבאים:

ניתן להשתמש בעדשת מגע רכות בעלת כוח חיובי (פלוס) כדי לשטח את העדשת מגע הקשה

ניתן להשתמש בעדשת מגע רכות בעלת כוח שלילי (מינוס) כדי לקמר את העדשת מגע הקשה

 

עדשות פיגיבק מסחריות

ישנם עדשות מגע פיגיבק מוכנות ומסחריות כגון  X-Cel Contactsאו פלקס (Flex)

בחירה של עדשת מגע רכה נושאת בפיגיבק

יש לבחור עדשת מגע רכה נושאת בעלת קוטר של 13.8 ומעלה.

עדיפות ברורה ומובהקת לעדשת מגע רכה בעלת חומר סליקון הידרוג'ל.

לרוב העדשות הרכות בפיגיבק הן מינוס חצי או פלוס חצי בעוצמות נמוכות (עדשות מגע פלוס נמוכות יאפשרו מעבר חמצן למרכז הקרנית ומינוס נמוכות יאפשרו מעבר חמצן בהיקף הקרנית)

עדיפות לעדשות מגע רכות חד יומיות

בכל בחירה של עדשות רכות, הכוח האופטי של הרכות מופחת ב85% עד 80% מערכו. דבר זה נגרם כיוון זפיגיבק הינה מערכת כפולה של עדשות ולמשל עדשת פלוס אחד במערכת פיגיבק שווה ערך לפלוס 0.25

חיטוי וניקוי של עדשת מגע רכה יהיה (במקרה והעדשה אינה חד יומית) יש לבצע בעזרת מי חמצן

עפ"י עקרון בארנט ניתן להשתמש בפיגיבק בעדשת מגע רכות פלוס נמוכות כדי לשטח את העדשת מגע הקשה או לחלופין בעדשת מגע מינוס נמוכות כדי לקמר את העדשת מגע הקשה.

אם הקונוס ממוקם נמוך בקרטוקונוס ניתן להעלות את כוח העדשה כדי להשיג מרכוז יעיל יותר ורצוי עדשת רכה פלוס משמעותית. יש להתחשב במעבר החמצן ולספק עדשת מגע סליקון הידרוג'ל בלבד.

 

בחירה של עדשת מגע קשה רוכבת בפיגיבק

עדיפות ברורה ומובהקת לעדשת מגע קשה דקה ככל האפשר (לאפשר מעבר חמצן מירבי מערכת כפולה של עדשות)

יש לבצע קריאות קימור על העדשה הרכה הנושאת או טופוגרפיה ולהתאים בהתאם להתאמה בסיס קימור של העדשה הרוכבת בערך קימור שטוח או 0.1 יותר קמור מהממוצע.

קוטר העדשה הקשה הרוכבת בפיגיבק לא יעבור ערך של 9.5 מ"מ

חומר הגלם בעדשות מגע קשות יהיה עם עבירות חמצן של 100Dk ומעלה ורצוי 140 ומעלה

במידה ועדשה הרוכבת (עדשה קשה) אינה ממורכזת יש להתאים עדשת פלוס בעלת עוצמה גבוהה יותר שמאפשרת מירכוז. יש לבצע התאמה של העדשה הקשה בעזרת טופוגרפיה

 

יתרונות פיגיבק

מבודד ומונע נזקים מאכנים של העדשה הקשה על הקרנית

נוחות ראייה יחד עם חדות ראייה טובה יחסית מאשר עדשות מגע קשות

זמן ההרכבה ממושך יותר בהשוואה לעדשות מגע קשות לבד או סקלרליות

חסרונות פיגיבק

סיכון לנזקי היפוקסיה

בעת הסרת עדשות מגע פיגיבק יתכן טשטוש ראייה (בגלל בצקת במידה וחומרי גלם אינם מעבירים חמצן במידה גבוהה ביותר)

עליית הסיכון ל GPC

חיטוי, ניקיון ואחזקה מורכבים יותר (תמיסות וניקיון כפולים מלבד במקרה של עדשות רכות מגע יומיות)

הרכבה והסרה ממושכים יחסית

אחסון מסורבל (יש לדאוג למחסנית לעדשות הקשות וגם למחסנית לרכות)

פליטה של העדשות הקשות (העדשות הקשות במערכת פיגיבק עלולות להיפלט)

נזק לעדשת מגע הרכה (במידה והעדשת מגע הרכה אינה חד פעמית במערכת פיגיבק)

מחיר עדשות מגע פיגיבק

מחיר עדשות פיגיבק משתנה ותלוי בעיקר בסוג העדשות מגע הרכות. עדשות מג חד יומיות מיקרות מאוד את עדשות מגע פיגבק ומנגד עדשות מגע רכות קבועות מזילות משמעותית את עדשות מגע פיגיבק

המידע באתר אינו אמור להחליף ביקור או ייעוץ אצל איש המקצוע או הרופא, ייעוץ רופאי כרוך בביקור פורמלי והליך בדיקה אצל איש המקצוע . המידע נועד לשפר את ההבנה והידע בתחום קוצר ראייה. הטיפולים וההליכים המתוארים באתר אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי או להליך רפואי וכל מטרתם לספק מידע, תיאור והסברים אודות טיפולים והליכים מקובלים בתחום הקרטוקונוס. האתר מוגן בזכויות יוצרים, אין להעתיק ו/או לשכתב ו/או לצטט ו/או להקריא ו/או לסרוק מהאתר בכל צורה שהיא לרבות צילום מכל סוג ו/או סריקה דיגיטלית ו/או הקרנה ואמצעים אלקטרוניים שונים ללא אישור מד"ר ניר ארדינסט. ניתן לצטט פיסקה עם מתן קרדיט מלא לד"ר ניר ארדינסט המרכז לקרטוקונוס. הפרה של הנ"ל תגרור נקיטת צעדים משפטיים על הפרת הזכויות. האתר מוגן בזכויות יוצרים – כל הזכיות שמורות©
5/5 - (4 votes)

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר לפרסם תגובה.

    לתאום פגישה

      כל הזכיות שמורות למרכז לקרטקונוס 2010© | עיצוב ובניית אתרים Atar2b

      דילוג לתוכן