הבדיקות והתאמה של עדשות המגע מתבצעות ע"י ד"ר ניר ארדינסט. הפציינט מקבל תוכנית ביקורות קבועה והוא ראשי לבצעם בכל אחד מסניפי של המרכז לקרטוקונוס.

תשובת המרכז לקרטוקונוס סופקה באמצעות המרכז לקרטוקונוס דרך ד"ר ניר ארדינסט. האתר מוגן בזכויות יוצרים, אין להעתיק ו/או לצטט ו/או לצלם ו/או להקריא מהאתר בכל צורה שהיא לרבות צילום, סריקה, הקרנה ואמצעים אלקטרוניים שונים ללא אישור בכתב מד"ר ניר ארדינסט. הפרה של הנ"ל תגרור נקיטת צעדים משפטיים על הפרת הזכויות.

תגובות סגורות.