עלות הבדיקה וההתאמה הינה אינדיבידואליות ופרטנית לכל נבדק. ניתן לפנות לשאלות ותשובות למזכירה יעל בהמרכז לקרטוקונוס -התאמות עדשות מגע לקרטוקונוס 08-9700163

תשובת המרכז לקרטוקונוס סופקה באמצעות המרכז לקרטוקונוס דרך ד"ר ניר ארדינסט. האתר מוגן בזכויות יוצרים, אין להעתיק ו/או לצטט ו/או לצלם ו/או להקריא מהאתר בכל צורה שהיא לרבות צילום, סריקה, הקרנה ואמצעים אלקטרוניים שונים ללא אישור בכתב מד"ר ניר ארדינסט. הפרה של הנ"ל תגרור נקיטת צעדים משפטיים על הפרת הזכויות.

תגובות סגורות.